Tworzenie nazw w trybie Agile

Naming to unikatowy projekt; tutaj każda firma wypracowuje własną metodologię. I nie ma tu jednego, jedynie słusznego schematu prac. Mamy jednak dobry pomysł na to, jak warto, aby ten proces wyglądał.

Tak; również my możemy system tworzenia nazw dostosować do wymagań klienta. Mamy jednak pewne sugestie. Mamy też pewne nawyki, które – na szczęście – zwykle się sprawdzają. Dlatego preferujemy pracę nad nazwami w takim systemie: propozycje → informacja zwrotna → kolejne propozycje (uwzględniające uwagi). Jest to metodologia analogiczna do programowania zwinnego (agile software development), które polega na pisaniu programu w krótkich cyklach, po których następuje regularna ocena, czy kodowanie zmierza w dobrą stronę.

Dlaczego taki schemat przynosi lepsze efekty od jednorazowego przygotowania wskazanej liczby propozycji? Metod tworzenia nazw jest bardzo wiele. Wrzucając wszystkie naraz, w jednej prezentacji, raczej trudno „dotknąć” choć niewielkiej ich części. Dlatego, w sugerowanym systemie, to od odbioru jednych propozycji zależy to, „w jaką stronę” idziemy z kolejnymi. Dzięki temu „uczymy się” i procesu i marki, z każdą kolejną serią propozycji coraz bardziej zbliżając się do naprawdę dobrej nazwy.

Takie podejście daje też szansę testowania rożnych kierunków tworzenia nazw, które w ramach prac mogą być odrzucone jako tzw. „ślepe uliczki”. Przykładowo; brief może zakładać wykorzystanie w nazwie określonych słów; charakterystycznych dla danej branży. Jednak w trakcie prac, może się okazać, że wskazane słowa źle brzmią z dosłownie wszystkimi sufiksami i prefiksami, jakie możemy wykorzystać. Może się też okazać, że słowo, które zakładamy, że może być bazą dla naszej nazwy, jest już tak wyeksploatowane, że nie ma potencjału do tworzenia na jego podstawie nowych słów. Wówczas, dzięki proponowanemu schematowi prac, możemy w kolejnej serii propozycji nazw wrócić do projektu „na świeżo” i przetestować inne drogi tworzenia nazwy. W przypadku systemu pt. „dużo propozycji naraz” – nie ma już takiej możliwości, aby skorygować tego typu, nie zawsze możliwe do przewidzenia sytuacje namingowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.