T: 502 259 969 | E: info@nipo.pl

Lokowanie produktu

Komunikat pojawiający się pod koniec audycji telewizyjnych i seriali TV (dokładne brzmienie: „Audycja zawierała lokowanie produktu”), w których na zasadach product placement promowane były komercyjne produkty lub usługi.

Podział agencji reklamowych

Agencja brandingowa, reklamowa, interaktywna, ATL, BTL, full service? Podsumowanie różnić pomiędzy zakresem działalności różnego typu agencji reklamowych.

rebranding – definicja

Rebranding; zmiana postrzegania marki. Działania mające na celu stworzenie nowego wizerunku już istniejącego brandu lub produktu.

branding

Branding, budowanie świadomości marki. Termin, którego słownikowa definicja nie do końca wyczerpuje stosowanie tego słowa w praktyce.