T: 502 259 969 | E: info@nipo.pl

Kredyt Inkaso – prezentacja ← Back to the portfolio

  • In →
  • BTL
  • reklama

Prezentacja biznesowa giełdowej spółki Kredyt Inkaso specjalizującej się w obrocie portfelami wierzytelności.

Klient: Grupa Kredyt Inkaso
Target: B2B, finanse
Realizacja NIPO.PL: teksty, layout, łamanie, korekta, przygotowanie do druku, przygotowanie wersji elektronicznej

Kredyt Inkaso – prezentacja
Kredyt Inkaso – prezentacja
Kredyt Inkaso – prezentacja
Kredyt Inkaso – prezentacja
Kredyt Inkaso – prezentacja
Kredyt Inkaso – prezentacja
Kredyt Inkaso – prezentacja
Kredyt Inkaso – prezentacja
Kredyt Inkaso – prezentacja
Kredyt Inkaso – prezentacja